Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

W ramach programu dofinansowane są dwa obszary:

  • tworzenie miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania w roku ich tworzenia,
  • funkcjonowanie istniejących miejsc opieki.

Dofinansowanie realizowane jest w dwóch grupach podmiotów :

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst),
  • podmioty inne niż jst.       

Program finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie wynosi 80 zł miesięcznie na dziecko - dotyczy zadań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 14 400 zł.